Εκπαιδευτήρια "Saint-Paul - Δελασάλ"  -  Δημοτικό σχολείο "Δελασάλ"

«Γυμνάσιο ερχόμαστε!»

Η μετάβαση από το δημοτικό στο γυμνάσιο αποτελεί σημαντική αλλαγή στη ζωή των παιδιών, αφού περνούν από την οικεία καθημερινότητα του δημοτικού στην άγνωστη για αυτά βαθμίδα του γυμνασίου. Η μετάβαση αυτή δημιουργεί στους μαθητές συναισθήματα ανασφάλειας και αγωνίας. Ταυτόχρονα αποτελεί μια συναρπαστική περίοδο, κατά την οποία καλούνται να αντιμετωπίσουν νέες προκλήσεις και να οραματιστούν το μέλλον τους, καθώς βιώνουν το πέρασμα από την παιδικότητα στην εφηβεία.

Το σχολείο μας, φροντίζοντας να διευκολύνει την ομαλή μετάβαση των μαθητών μας από το δημοτικό στο γυμνάσιο, έχει σχεδιάσει και εφαρμόζει, σε συνεργασία με το γυμνάσιό μας το "Saint-Paul" το πρόγραμμα «Γυμνάσιο ερχόμαστε!», που έχει στόχο:

  • Να τους δώσει πληροφορίες για τη σχολική βαθμίδα του γυμνασίου και να τους ενθαρρύνει να εκφράσουν τα συναισθήματά που τους προκαλεί η μετάβασή τους σε αυτή
  • Να τους εφοδιάσει με τις απαραίτητες ψυχοκοινωνικές δεξιότητες για το πέρασμά τους στην εφηβεία

secondary school clipart 1

Καλέστε μας

210 9904010