Εκπαιδευτήρια "Saint-Paul - Δελασάλ"  -  Δημοτικό σχολείο "Δελασάλ"

Επικοινωνία με τους Εκπαιδευτικούς

Το σχολείο μας επενδύει στη συνεργασία των γονέων με τους εκπαιδευτικούς, ώστε να υπάρχει αμφίδρομη ενημέρωση σε ό,τι αφορά την παρακολούθηση των μαθητών.

Η επικοινωνία μεταξύ των γονέων και των εκπαιδευτικών γίνεται με τους παρακάτω τρόπους:

  • Με το βιβλιάριο επικοινωνίας με το οποίο εφοδιάζονται όλοι οι μαθητές.
  • Με συναντήσεις κάθε εβδομάδα στην αίθουσα επικοινωνίας, σε ημέρες και ώρες που ανακοινώνονται από την αρχή της σχολικής χρονιάς.
  • Τηλεφωνικά, σε ημέρες και ώρες που ανακοινώνονται από την αρχή της σχολικής χρονιάς.
  • Για έκτακτες περιπτώσεις, τηλεφωνικά, μέσω της γραμματείας.
  • Στο τέλος κάθε τριμήνου, για την παράδοση των ελέγχων προόδου και την ενημέρωση για την επίδοση των μαθητών.

Καλέστε μας

210 9904010