Εκπαιδευτήρια "Saint-Paul - Δελασάλ"  -  Δημοτικό σχολείο "Δελασάλ"

Πρόγραμμα Ρητορικής και Αντιλογίας

Το σχολείο μας εφαρμόζει πρόγραμμα Ρητορικής – Αντιλογίας για τους μαθητές των τάξεων Δ’-Στ’, με τη συνεργασία της κ. Φωτεινής Εγγλέζου, διδάκτορα Γλωσσολογίας και Πρόεδρο Παιδείας του ρητορικού ομίλου ενηλίκων Τοastmasters Club.

Στόχος του προγράμματος είναι οι μαθητές να κατανοήσουν βασικές έννοιες της τέχνης του λόγου, να μάθουν τεχνικές πειθούς και να νιώσουν τη δύναμη που έχει ο λόγος τους. Για τον σκοπό αυτό μελετούν κείμενα επιχειρηματολογίας, δουλεύουν πάνω στην οργάνωση των κειμένων τους, παίρνουν χρήσιμες συμβουλές για τον τρόπο παρουσίασης κειμένων και ομαδικής δουλειάς, μαθαίνουν να επιχειρηματολογούν σωστά και να πείθουν.

Τελικό στάδιο του προγράμματος αποτελεί ο Διαγωνισμός Ρητορικής – Αντιλογίας στο τέλος κάθε σχολικής χρονιάς. Οι μαθητές της Δ’ τάξης διαγωνίζονται στην Εκφραστική Ανάγνωση, της Ε’ στην Παραγωγή Αυθόρμητου Λόγου και της Στ’ στους Διττούς Λόγους.

2015-01-28 ritoriki03

Καλέστε μας

210 9904010