Εκπαιδευτήρια "Saint-Paul - Δελασάλ"  -  Δημοτικό σχολείο "Δελασάλ"

Εκπαιδευτική Ρομποτική

Γενικά, το Robot μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση ως ένα αποτελεσματικό εργαλείο για την ανάπτυξη γνωστικών δομών από τα παιδιά.

Η εκπαίδευση με τη Ρομποτική πραγματοποιείται με την ενεργή συμμετοχή των μαθητών οι οποίοι δουλεύουν σε ομάδες, χρησιμοποιώντας ένα εκπαιδευτικό πακέτο που περιέχει ως εισόδους: επεξεργαστή (μυαλό), αισθητήρες (αισθήσεις) και ως εξόδους: κινητήρες και δομικά στοιχεία για την ολοκλήρωση της κατασκευής.

Η ενασχόληση με τη Ρομποτική ενέχει δύο ειδών δραστηριότητες: μια κατασκευαστική και μια προγραμματιστική. Ως εργαλεία χρησιμοποιούνται τα πακέτα MINDSTORMS της γνωστής δανέζικης εταιρείας συναρμολογούμενων παιχνιδιών LEGO. Το μάθημα είναι δίωρο και γίνεται μια φορά την εβδομάδα.

Robotics for Kids

 

STAR Επιστροφή στις Απογευματινές Δραστηριότητες

Καλέστε μας

210 9904010