Εκπαιδευτήρια "Saint-Paul - Δελασάλ"  -  Δημοτικό σχολείο "Δελασάλ"

Γαλλικά (Εξάσκηση Προφορικού Λόγου)

Tο σχολείο μας οργανώνει για όσους από τους μαθητές της Ε' και ΣΤ' τάξης επιθυμούν, μαθήματα κατανόησης και παραγωγής προφορικού λόγου στη γαλλική γλώσσα. Τα μαθήματα διάρκειας μιας ώρας θα γίνονται δύο φορές την εβδομάδα, στο πλαίσιο της απογευματινής ζώνης δραστηριοτήτων. Τα τμήματα θα είναι ολιγομελή.

Στόχος αυτών μαθημάτων είναι:

  • να δώσουν στους μαθητές την ευκαιρία να βελτιώσουν και να εξασκήσουν τον προφορικό τους λόγο στα Γαλλικά
  • να βελτιώσουν την προφορά τους στη γαλλική γλώσσα
  • να έρθουν σε επαφή με τον γαλλικό πολιτισμό
  • να προετοιμαστούν καλύτερα ώστε να αντιμετωπίσουν τις απαιτήσεις των προφορικών εξετάσεων του DELF A1

Τα μαθήματα θα περιλαμβάνουν ποικίλες δραστηριότητες κατανόησης και παραγωγής λόγου με τη χρήση οπτικοακουστικού υλικού και εξατομικευμένες δραστηριότητες αντίστοιχες του επιπέδου του κάθε μαθητή. Οι μαθητές που θα τα παρακολουθήσουν δεν θα έχουν επιπλέον καθήκοντα για το σπίτι, δεν θα χρειαστούν κάποιο επιπλέον βιβλίο και σε καμία περίπτωση δεν θα προχωρούν στην ύλη σε σχέση με τα πρωινά τμήματα.

french flag

 

STAR Επιστροφή στις Απογευματινές Δραστηριότητες

Καλέστε μας

210 9904010